Er zijn zoveel coaches. Hoe selecteer je nou een coach die je echt verder helpt?

Voor coaching bestaat geen wettelijk kader. Iedereen kan zich coach noemen. Arjen Lubach maakte een grappig filmpje over het “overschot” aan coaches. Hij raakt in dit filmpje twee zeer terechte punten:

1.       Hoe staat het met professionalisering van het coach beroep?

2.       In hoeverre is er sprake van “tekorten” aan personeel op alle vlakken en een “overschot” aan coaches?

Betekenis van het woord coach

To coach – vervoeren van iemand van waar hij was, naar waar hij wil zijn

Coach is het Franse (Coche) en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats.

Het werkwoord ’to coach’ betekent het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn.

Dit duidt mooi de essentie aan van het vak coaching:

het begeleiden van iemand van waar hij was naar waar hij wil zijn.

Bij coaching gaat het om een ontwikkelvraag: waar wil je naartoe? Het is een onderdeel van begeleidingskunde, net zoals counseling en psychotherapie. Er bestaat enige overlap tussen deze drie begeleidingsvormen maar er is natuurlijk ook een verschil.

Bij psychotherapie is er sprake van een meer afhankelijke relatie tussen een patiënt en behandelaar. De patiënt heeft een hulpvraag en hij heeft soms te maken met een stoornis of ziekte. Het vetrekpunt is dus meer vanuit imperfectie, de ziekteleer (pathologie).

Counseling

Het woord counseling wordt gebruikt voor het begeleiden van mensen op diepere lagen in de persoonlijkheid, meer op het : identiteitsniveau” en/of “zingevingsniveau”. Coaching heeft te maken met bewustwording van (onbewuste) overtuigingen en gedachtepatronen. Die kunnen je helpen of belemmeren in het bereiken van je doelen. Een coach helpt je om je eigen krachtbronnen en kwaliteiten aan te wenden. Als je kijkt naar het plaatje van de zes logische niveaus van Bateson, werkt een professioneel coach dus vooral op het niveau van overtuigingen. Iemand die aan counseling doet, werkt op de twee niveaus daarboven.

Zoveel coaches, hoe selecteer je nou iemand die je echt verder helpt

Professionalisering van het beroep van coach

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met de professionalisering van het beroep van coach, zoals de NOBCO, ICF of EMCC. Dit houdt in dat je moet voldoen aan verschillende eisen zoals het volgen van een erkende opleiding en het onderhouden van ervaring en expertise. Hiermee behaal je een erkende accreditatie. In 2020 waren er naar schatting zo’n 75 duizend (!) coaches [1](in het filmpje van Lubach gaat het zelfs over grotere aantallen). Daarvan zijn er slechts 6500 aangesloten bij een beroepsvereniging[2]. Dat is nog minder dan 10%!!!

Veel werkgevers hechten gelukkig waarde aan het hebben van een professionele coachpool. Zij letten erop of de coaches die ze inzetten, bepaalde kwalificaties hebben.

Overigens wil het niet zeggen dat wanneer een accreditatie ontbreekt, je geen goede coach kunt zijn! Andersom geldt ook: geaccrediteerde coaches zijn niet per definitie allemaal fantastische coaches. En ook: wat voor de ene persoon een geweldige coach blijkt, past bij de ander totaal niet. Dit geldt natuurlijk voor alle beroepen.

Accreditatie door De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)

Kortom: mijns inziens zou het goed zijn als iedereen die op zoek is naar een professioneel coach, zich er van bewust is dat dit geen erkend beroep is en er grote verschillen bestaan tussen coaches. Als je dit belangrijk vindt, kijk dan naar de kwalificaties van de coach (zoals bijvoorbeeld een gedegen opleiding, aansluiting bij een beroepsvereniging en een accreditatie). Daarvoor kun je terecht op bijvoorbeeld NOBCO.nl om te checken of de coach daar geregistreerd staat én met welk niveau (dit zijn er vier) of vraag gewoon aan de coach die je voor ogen hebt of hij geaccrediteerd is.

In het begin van deze blog leg ik kort het verschil uit tussen coaching en psychotherapie. Er is een verschil, maar er is ook zeker een overlap tussen deze twee. De wachtlijsten voor hulp op psychisch gebied lopen al jaren op. Er zijn mensen die voor zware problematieken bij een psycholoog terecht moeten, maar er zijn ook mensen die op andere vlakken “vastlopen”. Dat kan aanvankelijk heel zwaar aanvoelen, maar dit zijn wellicht mensen die prima bij een coach terecht kunnen.

Coaching voor diverse vraagstukken

Ik ben ervan overtuigd dat de meeste professionele coaches in staat zijn om mensen uitstekend te begeleiden van “waar hij was” naar “waar hij wil zijn”. Veel mensen die tegen klachten aan lopen, waarvoor ze in de toekomst (mogelijk) psychische hulp nodig gaan hebben, zijn mijns inziens gebaat bij begeleiding van een coach. Coaching kan preventief werken, om te voorkomen dat mensen écht vastlopen of in een diepe put terecht komen, waardoor hulp van een psycholoog onvermijdelijk is. Coaching kan helpen om mensen weer steviger in hun schoenen te laten staan, en te voorkomen dat ze omvallen. Coaching kan mensen laten inzien waar hun talenten liggen en ze helpen om weer meer betekenis in hun leven te vinden.

Kortom: ik denk dat coaching voor een deel de oplossing kan zijn voor de huidige problemen in de keten van psychische hulpverlening.

Denk je dat coaching voor jou helpend kan zijn? Neem dan gerust contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.

Zoveel-coaches-hoe-selecteer-je-nou-iemand-die-je-echt-verder-helpt-juul

[1] Bron: bloomsite.nl
[2] Bron: nobco.nl